กำหนดการ

การสอบคัดเลือกภาควิชาจะเป็นผู้กำหนดวันในการสอบคัดเลือก สามารถค้นหาข้อมูลคณะ/ภาควิชาได้ที่นี่

ข้อมูลคณะ/ภาควิชา

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ SMS และ / หรือ Email เพื่อดำเนินการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท)

ติดตามผลสอบ

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com

ดูเพิ่มเติม

ผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ โดยดาวน์โหลด และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น หรือชำระผ่านช่องทางออนไลน์ ชำระได้ทุกช่องทาง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เอกสารการสมัคร

1

สำเนาระเบียนผลการเรียน
  • สำเนาระเบียนผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
  • สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

2

สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน
  • - หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)
  • - ประวัติส่วนตัว
  • - ประวัติการศึกษา
  • - ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

3

เอกสารเพิ่มเติม
  • - เอกสารตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด
  • - Statement of Purpose
  • - สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ) (ถ้ามี)
FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ติดตามประกาศมหาวิทยาลัย

สามารถยื่นสมัครกี่คณะหรือกี่สาขาก็ได้ เพียงแค่ Portfolio ของน้อง ๆ ที่จะสมัครต้องตรงตามสาขาวิชาที่ตนเองเลือกสมัคร

ยื่นสมัคร "ฟรี" ไม่มีค่าใช้จ่าย

คลิ๊กที่นี่ >> ลืมรหัสผ่าน << กรอกอีเมลและกดปุ่มขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

faq

ติดต่อเรา

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

admission@kmutt.ac.th

Admissions KMUTT

โทรศัพท์ 02-470-8333

โทรสาร 02-470-8367

ติดต่อสอบถาม